فرصت ویژه مختص اعضایی که در سال 1402 ثبت نام کرده اند

 

طرح پاییزه این امکان را برای شما فراهم کرده که 4 برابر بیشتر تخفیف از خرید عمده بدست آورید، بدینصورت که بابت 5 میلیون خرید عمده در حالت معمول 42840 تومان پرداخت می کنید، ولی در طرح پاییزه با 5 میلیون تومان خرید عمده، می توانید ماگ درجه یک را با قیمت 36360 تومان سفارش دهید و همچنین بابت خرید عمده 10 میلیونی به جای پرداخت 40680 تومان بابت هر ماگ فقط 29880 تومان پرداخت کنید