محصول با طرح دلخواه بسازید و از فروش آن درآمدزایی کنید

عکس دلخواه خود را بر روی محصولات قرار دهید و تصویر را برای استفاده در اینستاگرام یا دیجیکالا ذخیره کنید

 

محصول مورد نظر را انتخاب کنید

با استفاده از نرم افزاری که در اختیار شما قرار دارد تصویر دلخواه را بسازید و ذخیره کنید